Bättre flöde med en stor tratt

Det är alltid bra att ha en stor tratt tillhands när man ska överföra vätska. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla därför att vätskeflödet hinner strila ner i en bättre takt än ifall en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att rinna ned för att undvika att trattens mynning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar funkar det riktigt bra med en liten tratt som till exempel när man behöver komma åt att hälla där det är smått samt otympligt.

En tratt har formen som en strut och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast och rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I vissa fall kanske man hanterar rentav farliga och frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att styra in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk alternativt fylla på olja eller spolarvätska till bilen.

stora

Det finns framförallt två anledningar till varför man inte vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara dyr, och dels kan vätskan vara vådlig för huden eller bägge.

När man till exempel måste tappa om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka många gånger. Det kan bli en kostsam affär om man spiller allt för mycket och ofta. Kanontips. En annan vätska som är dyr är ju till exempel bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.