Effektiv tvättmetod med superrent vatten

Superrent vatten, som är detsamma som avjoniserat vatten, används allt mer åt fönsterputsning och fasadtvätt. Det innebär att vattnet frigörs från kalk. Flertal har säkert märkt att normalt tappvatten från trädgårdsslangen kan ge vita rinningar och fläckar efter sig om man exempelvis tvättar bilen. Med hjälp av superrent vatten kan bilen torka utan att några beläggningar bildas.

Superrent vatten är vatten som främst saknar kalk men även ämnen som järn och magnesium. När vattnet saknar dessa ämnen försöker det återställa naturlig balans. Det medför att all smuts som vattnet träffar sugs åt på ett väldigt effektivt sätt.

ultrarent

Att nyttja superrent vatten åt att tvätta fönster är en verkningsfull metod ifall man vill få fönstren riktigt rena utan kalkfläckar. Det går alldeles utmärkt att låta fönstren självtorka när de tvättas med superrent vatten.

Det finns flera fördelar med att använda superrent vatten. Man har möjlighet att stå stabilt och säkert på marken istället för att bruka stegar som kan medföra fallolyckor. Det innebär ju även att det inte finns något behov av att hyra en lift eller ställningar som vanligtvis kan bli kostsamt. Eftersom superrent vatten i någon mening ännu är vatten är det givetvis gynnsamt för miljön.

När man ska tvätta med superrent vatten så blir det enklast att koppla sig till en vattenkastare i anslutning till fastigheten. Men av olika skäl så är det ibland lättare sagt än gjort. Det kan exempelvis vara alldeles för långt avstånd från vattenkastaren till det som avses tvättas. Då kan man istället använda sig av en vattentank.

Storlekarna som finns på vattentankarna ute på marknaden varierar. Var minut gör man av med ca 2-2,5 liter vatten. På en timme kan det alltså gå åt så mycket vatten såsom 150 liter.