Passiv rökning måste uppmärksammas ytterligare!

Idag vet vi att det är farligt med passiv rökning. Att utstå rök från en annan person kallas för passiv rökning det leder till några dödsfall varje år. Då det leder till att många nära och kära dör tycker många att det är otäckt.

electrocigarette

Även om man får i sig passiv rökning utomhus så är den en fara och man kan utveckla passiv rökning symptom som man först inte ens märker. Man kan drabbas utan vidare, varje dag. Det är vanligt att drabbas även i tredje hand.

Röken kan sätta sig i kläder och föras vidare till andra. På detta sätt kan små barn få i sig röken. Man kan fråga sig om det ens bör vara lagligt att röka på allmän plats.

Är e cigg farligt för andra?

Passiv rökning kan förhindras med e-cigg. Man kan inte jämföra e-cigg med vanlig rökning. e cigg ÄR Med en e-cigarett skyddar du dina lungor och din omgivning. På detta sätt har man löst problemet med passiv rökning.

Tänk på din omgivning det är viktigt

Många rökare bryr sig inte om effekterna av passiv rökning. Många rökare känner sig illa behandlade. Man kan bara skaka på huvudet och hoppas att någon kommer att introducera elciggen för dessa personer så att de kan fortsätta med en bättre hobby.

Det är inte bara rökare som måste tänka sig för bland andra. Parfym och stark lukt kan så klart också irritera. ecigaretter
Genom att använda sunt förnuft kommer man långt. Det här gäller ju även de som äger butiker och restauranger.

För att bekämpa passiv rökning måste man ha hela området fritt. Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiker bör också överväga hur parfym i ingång och på produkter påverkar kundernas hälsa och upplevelse av butiksutrymmet, och butiksägare bör satsa på att skapa en plats där även parfymallergiker kan vistas.