Postnords Beslut Gör Småföretag och Landsbygden till Förlorare

I Sverige har vi en lång tradition av att se postservice som en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor. Därför är det med stor besvikelse vi nu ser hur Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har fattat ett beslut som slår hårt mot småföretag och kunder utanför de större städerna.

Postnord har nyligen beslutat att begränsa mottagningen av varubrev till endast större städer. Detta innebär att företag som säljer lätta och små varor nu tvingas använda sig av dyrare paketfrakt för att kunna erbjuda spårbarhet till sina kunder. Ett beslut som inte bara ökar kostnaderna för företagen utan även för konsumenten.

Detta är inte bara en fråga om ökade kostnader. Det handlar om principen att alla ska ha likvärdig tillgång till posttjänster. Landsbygden, som redan kämpar med olika typer av serviceunderskott, blir än en gång satt på undantag. När småföretag, som är ryggraden i många små samhällen, tvingas betala mer för frakt, kan det i förlängningen leda till högre priser för konsumenterna eller till och med till att företagen måste lägga ner sin verksamhet.

För småföretag som är beroende av att kunna skicka varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt är detta en stor smäll. De står nu inför valet att antingen absorbera de högre kostnaderna eller föra över dem till kunderna. Ingen av dessa alternativ är hållbara på lång sikt och kan leda till minskad konkurrenskraft för svenska företag.

Det är också en fråga om rättvisa. Postnord är ett företag som ägs av svenska staten och ska därför agera i allmänhetens intresse. Att göra det svårare för en stor del av befolkningen att få tillgång till grundläggande posttjänster strider mot denna princip. Alla delar av Sverige förtjänar att ha likvärdiga förutsättningar för handel och kommunikation.

Det är dags för Postnord att omvärdera detta beslut. En nationell postoperatör bör inte diskriminera mot någon region eller grupp av företagare. Vi måste stå upp för en rättvis och tillgänglig postservice för hela Sverige – för småföretagens skull, för landsbygdens skull, och för principen om lika service till alla medborgare. Det svenska samhället förlorar på en sådan kortsiktig och exkluderande policy. Det är hög tid att Postnord tar sitt ansvar och ser till att deras tjänster gagnar hela landet.